Üye : Giriş |Kayıt |Yükleme bilgisi
Arama
Orta Avrupa Saati
1.kullanım
1.1.Avrupa'da kullanım
1.1.1.Mevcut kullanım
1.1.2.Tarihçe
1.2.Diğer ülkeler
2.Resmi CET ile coğrafi CET arasındaki tutarsızlıklar
2.1.Diğer zaman dilimlerini kullanarak UTC 1 boylamları içinde bulunan alanlar [Değişiklik ]
Bu alanlar 7 ° 30 ′ E ve 22 ° 30 ′ E ("fiziksel" UTC 1) arasında bulunur
2.1.1.UTC 2 kullanan bölgeler
2.2.UTC 1 zamanı dışında UTC 1 boylamları dışında kalan alanlar
2.2.1.22 ° 30 ′ W ve 7 ° 30 ′ W arasındaki alanlar ("fiziksel" UTC − 1)
2.2.2.7 ° 30 ′ W ve 7 ° 30 ′ E arasındaki alanlar ("fiziksel" UTC)
2.2.3.22 ° 30 ′ E ve 37 ° 30 'E arasındaki alanlar ("fiziksel" UTC 2)
[Yükle Daha fazla Içindekiler ]


Telif hakkı @2018 Lxjkh